BOOM WEEKLY

ตารางการ์ตูนประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ในเดือนนี้ตอนต้นเดือนไม่มีหนังสือน่าตื่นเต้นให้แฟนนักอ่านได้ลุ้น แต่มาออกปลายเดือนมากมายหลายเล่ม ดูดทรัพย์นักอ่าน ไม่ว่าจะเป็น Naruto Sket Dance อย่างไรก็เป็นเดือนของการเปิดเทอม ใครที่หยุดยาวอ่านหนังสือสบายใจมาหลายเดือน ก็กระตุ้นให้ตัวเองตื่นตัวกับเปิดภาคเรียนใหม่กันหน่อยนะครับ!!

คุณชอบเรื่องใดในนิตยสารBOOM
Naruto นินจาคาถา
Bleach เทพมรณะ
Sket Dance
JOJO
REAL
มีดที่ 13
อภัยมณีซาก้า
Blue Exorcist
KUROGANE คุโรงาเนะ

Customer Registration  

ผู้ขอสมัครสมาชิกเวปไซต์ http://www.ned-comics.com กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน

 1. การสมัครสมาชิก http://www.ned-comics.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่บริษัท ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ เนชั่น คอมิคส์ หากบริษัท ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ ไม่ให้สิทธิการเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 4. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวมถึงการดูหมิ่นต่อศาสนาหรือคำสอนของศาสนาใดๆ มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ Username บางคำที่เป็นของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ "webmaster", "hostmaster", "postmaster", "admin"  หรือ คำอื่นๆ รวมถึงคำอื่นๆที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็น Username
 5. ผู้สมัครต้องยินยอมให้เนชั่น คอมิคส์ ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
 6. สมาชิกผู้เสนอข้อความใดๆ บน Webboard จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดจากข้อความนั้นๆ
 7. เนื้อหาที่สมาชิก ได้จัดทำเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน เช่น ข้อมูล, ภาพนิ่ง, เสียง, ซอฟท์แวร์, เพลง, ดนตรี, ภาพวีดีโอต่างๆ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านส่วนใดหรือบริการใดๆของเว็บไซต์ http://www.ned-comics.com ให้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีสิทธินำไปใช้เพื่อการค้าและ/หรือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อมัลติมีเดียทุกรูปแบบ ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของเนื้อหานั้นๆก่อน
 8. สมาชิกจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการก่อกวน หรือทำให้เว็บไซต์แห่งนี้ได้รับความเสียหาย
 9. หากบริษัทพบข้อความของสมาชิกในเว็ปบอร์ดที่ผิดข้อตกลง ทางบริษัทสามารถลบหรือแก้ไขข้อความนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ทางบริษัทไม่รับผิดชอบข้อความต่างๆในเวปบอร์ดที่นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 11. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง http://www.ned-comics.com ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในเว็บไซต์ หากท่านละเมิด ทางบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 12. สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สามารถตั้งกระทู้ใน Webboard ได้ มีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ
 13. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากทางบริษัทจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 14. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
 15. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 16. ข้อมูล, ภาพนิ่ง, เสียง, ซอฟท์แวร์, เพลง, ดนตรี, ภาพวีดีโอต่างๆ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ http://www.ned-comics.com ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายทางการค้า,หรือลิขสิทธิ์ทางปัญญาและกฏหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทจึงขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่ การทำซ้ำ คัดลอก หรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของท่านเอง หากต้องการนำไปใช้ ท่านต้องได้รับการอนุญาตก่อน
ข้อมูล, ภาพนิ่ง, เสียง, ซอฟท์แวร์, เพลง, ดนตรี, ภาพวีดีโอต่างๆ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ http://www.ned-comics.com ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายทางการค้า,หรือลิขสิทธิ์ทางปัญญาและกฏหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางบริษัทจึงขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำไปเผยแพร่ การทำ